Зошто да не одберете насУслуга 24/7

parallax background

Транспортот на нарачаните производи се врши од страна на нашите сопствени технички опремени танкери кои се целосно во согласност со важечките прописи. Сите танкери се опремени со калибриран мерач на проток, кој ја одредува точната количина на растоварена нафта и имплементиран систем на фактури.

Нашите вработени во овој оддел се обучени и ги имаат сите потребни сертификати и искуство за сигурна и безбедна испорака на нафта и нафтени деривати.