95
94,50

EUROSUPER BS 95

98
96,50

EUROSUPER BS 98

dizel
86,00

EURODISEL BS (D-Е V)

lesno
84,00

NAFT SHTËPAKE

49.50
49,50

TNG

metan
96,00

METAN

*metani i disponueshëm në një pikë karburanti në Avtokomanda