95
86,50

EUROSUPER BS 95

98
88,50

EUROSUPER BS 98

98
90,00

EURODISEL BS (D-Е V)

95
85,50

NAFT SHTËPAKE

tng
51,00

TNG

metan
112,00

METAN

*metani i disponueshëm në një pikë karburanti në Avtokomanda