95
88,00

EUROSUPER BS 95

98
90,00

EUROSUPER BS 98

95-i-dizel
90,00

EURODISEL BS (D-Е V)

lesno
85,50

NAFT SHTËPAKE

tng
51,00

TNG

metan
112,00

METAN

*metani i disponueshëm në një pikë karburanti në Avtokomanda