95
78,50

EUROSUPER BS 95

98
80,50

EUROSUPER BS 98

dizel
71,00

EURODISEL BS (D-Е V)

dizel
71,00

NAFT SHTËPAKE

plin
45,00

TNG

lesno
46,50

METANI

*metani gjendet vetëm në pikën e karburantit në Avtokomanda