Stacionet aktuale të benzinës

gas-icon

Stacioni i karburantit Avtokomanda

Blvd „Aleksandar Makedonski “ Nr.10, Avtokomanda Shkup (OKTA)
telefoni: 078/318-795

gas-icon

Stacioni i karburantit Karposh

Blvd „Partizanski Odred “ Nr.104, Karposh 3 Shkup (OKTA)
telefoni: 02/3077-000, 076/472-120

gas-icon

Stacioni i benzinës Aerodrom

Blvd ,,Brigada e III e Maqedonisë ” Nr.56А Shkup (ОКТА)
telefoni: 02/2466-663, 075 399-893

gas-icon

Stacioni i benzinës Lisiche

Blvd.,,Serbia” Nr.50 Shkup (ОКТА)
telefoni: 02/2444-458, 075 399-894

gas-icon

Stacioni i benzinës Saraj

në autostradën Tetovë-Shkup (ОКТА)
telefoni: 075/399-896

gas-icon

Stacioni i benzinës Arnakija

në autostradën Shkup-Tetovë (ОКТА)
telefoni: 075 399 895

gas-icon

Stacioni i benzinës Kumanovo

Koka e maceve - Autostrada E-75 (Beogradi - Shkup) Qira Hedhur në qarkullim
telefoni: 075 399 895
gas-icon

Stacioni i benzinës Kërçovë

Blvd „Osloboduvanje”Nr.48/А,
telefoni: 045/220-765

gas-icon

Stacioni i benzinës Izishtë - fshati Izishtë

Komuna e Makedonski Brodit,
telefoni: 045/287-306

gas-icon

Stacioni i benzinës Novo Sellë - fshati Novo Sellë

Komuna e Debarcës Ohër (OKTA),
telefoni: 046/286-543

gas-icon

Stacioni i benzinës Prilep

Varosh St.. Orde Chopela Nr. 173 (ОКТА)
telefoni: 048/474-775

gas-icon

Stacioni i benzinës Shuto Orizari

Shën. "Brigada e Kosovës" Nr.1 Shkup
telefoni: 075/373-606