Rreth nesh

parallax background

BIOGRAFIA

Pucko Petrol është një kompani e themeluar në vitin 1992 dhe ka selinë e saj në m.Plasnica, Maqedoni. Biznesi kryesor i kompanisë është shitja me shumicë dhe pakicë e naftës, derivateve të naftës dhe karburanteve për transport dhe tashmë është markë e provuar në fushën e saj kryesisht për shkak të cilësisë së lartë të karburantit dhe shërbimit të shkëlqyeshëm të konsumatorëve. Shtrirja e punës gjithashtu plotësohet me funksionimin e një fabrike për përpunimin e drurit (sharr) dhe një hotel në qendër të Kërçovës.

Për më shumë se 25 (njëzet e pesë) vjet, departamenti jonë i shitjes me pakicë i ofron konsumatorëve karburante me cilësi më të lartë, shërbime të shkëlqyera dhe i kënaqim të gjitha kërkesat dhe nevojat e klientëve. Departamenti për furnizime me shumicë të petrolit dhe produkteve tjera të naftës për kompanitë dhe institucionet që kanë nevojë dhe përdorin produktet tona për transport, ngrohje, prodhim etj.

Aktualisht kompania bashkëpunon me mbi 1500 kompani të suksesshme që përdorin produktet dhe shërbimet tona në bazë të marrëveshjeve të bashkëpunimit duke përfshirë besnikërinë, konfidencialitetin, burimin e besueshëm të furnizimit dhe cilësisë. Një pjesë e rëndësishme e listës së referencës përfshin departamentet qeveritare, shërbimet publike dhe Ministrinë e Brendshme, Armatën e Republikës së Maqedonisë, universitetet, shkollat e mesme dhe fillore, kopshtet, ndërmarrjet private, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, përfaqësitë diplomatike dhe konsullore (Ambasada e Shteteve të Bashkuara, Ambasada e Republikës së Turqisë, Ambasada e Holandës etj.), e cila në vitet e fundit i ka dhënë kompanisë besueshmërinë bashkëpunimit të frytshëm bazuar në cilësinë dhe pajtueshmërinë e marrëveshjes.
parallax background

VIZIONI, MISIONI DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

Vizioni jonë është të jemi kompania më e mirë dhe më e madhe e naftës në Ballkan që do të kënaqë të gjitha nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve në një mënyrë ekonomike, të sigurt dhe mjedisore. Jemi dhe duam të qëndrojmë në zgjedhjen e parë të klientit.

Misioni jonë është që vazhdimisht të arrijmë nivele më të larta të përsosmërisë operacionale dhe të përmirësojmë performancën tonë në përsosmëri. Kënaqësia dhe synimet e aksionerëve të kompanisë, që po rriten në mënyrë të vazhdueshme, përfundojnë me punën besnike dhe të përkushtuar të ekipit me përvojë dhe profesionale të punonjësve. Ne jemi të përkushtuar për të ofruar një përsosmëri të qëndrueshme në performancën e biznesit duke u fokusuar në:

Plotësimin e të gjitha kërkesave të konsumatorit; Zgjerimin e rrjetin tonë të stacioneve të benzinës në të gjithë vendin dhe Ballkanin; Mbështjen e sistemin tonë të qëndrueshëm dhe të fuqishëm të menaxhimit; Zbatimin e sistemit më të ri dhe më të mirë të teknologjisë moderne; Mbajtjen e cilësinë më të mirë të produkteve tona; Mbrojmë sigurinë e mjedisit tonë; Përfitim për aksionerët tanë; Të bëhemi ofruesi kryesor i shërbimeve në fushën e naftës; Ndërtimin e marrëdhënie afatgjata me klientët, partnerët, furnizuesit dhe qeveritë.
parallax background

CERTIFIKATAT DHE LICENCAT

Pucko Petrol ka certifikata për sistemin e menaxhimit të cilësisë dhe sistemin e menaxhimit mjedisor.

Certifikata ISO 9001 konfirmon aftësinë e kompanisë për të ofruar vazhdimisht produktin që plotëson nevojat dhe pritjet e konsumatorëve, si dhe kërkesat e aplikueshme ligjore dhe rregullative. Ndërsa certifikata ISO 14001 konfirmon përgjegjësinë e kompanisë dhe kujdeset për mjedisin duke krijuar, zbatuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar menaxhimin e mjedisit.

Përveç certifikatave, sipas legjislacionit aktual të vendit, kompania ka licenca të vlefshme për:

Tregtimin e naftës dhe produkteve të naftës dhe karburantit bio në tregun e brendshëm dhe jashtë saj; Shitjen me pakicë të naftës dhe derivateve të naftës nëpërmjet filialeve ose stacioneve të karburanteve të hapura; Licencat për magazinimin e lëndës djegëse në depot e veta të ndërtuara në m.Plasnica; Licencë për transportin e mallrave të rrezikshme; Licencë për transport publik në transportin e brendshëm; Licencë për import dhe eksport të naftës dhe produkteve të naftës