Pse neveShërbimet tona 24/7

parallax background

Transportimi i produkteve të porositura kryhet nga depozita të pajisura teknikisht, të cilat janë plotësisht në përputhje me rregulloret aktuale. Të gjitha tankerët janë të pajisur me njehsor të kalibruar të rrjedhës, i cili përcakton sasinë e saktë të produkteve të naftës të shkarkuar dhe një sistem të zbatuar të faturës.

Punonjësit tanë në këtë departament janë të trajnuar dhe kanë të gjitha certifikatat dhe përvojën e nevojshme për ofrimin e sigurtë të naftës dhe derivateve të naftës.